GLB-pilots

Vanaf het eerste moment zijn agrariërs betrokken bij de ontwikkeling van de eco-regeling. Bijvoorbeeld via de 7 GLB-pilots, die in 2020 zijn gestart. Met de informatie en ervaringen uit de praktijk en de gestelde Europese voorwaarden, is een systeem ontwikkeld dat in 2023 zal worden toegepast. Lees via deze pagina meer over de 7 pilots. 

De eco-regeling is dé grote verandering in het nieuwe GLB, dat vanaf 2023 in gaat. Agrariërs die zorgen voor het landschap en groenblauwe diensten leveren, worden daarvoor vergoed. Zij kunnen kiezen uit een lijst met eco-activiteiten die positief bijdragen aan biodiversiteit, landschap, kwaliteit van water, lucht en bodem en het klimaat. Hoe meer eco-activiteiten een boer onderneemt, hoe hoger de eco-premie.

Op initiatief van het ministerie van LNV en in samenwerking met Boerennatuur en LTO hebben zo’n 500 agrariërs in 2020 en 2021 gewerkt aan de mogelijke invulling van de eco-regeling. De collectieven van BoerenNatuur hebben jarenlange ervaring met agrarisch natuur- en landschapsbeheer en hebben geëxperimenteerd met hoe eco-activiteiten uitwerken en bijdragen aan doelen. LTO consulteerde ruim 2200 boeren om input op te halen voor een ‘boerderijproof’ GLB. De overheid kreeg hiermee de kans gebruik te maken van de kennis in de agrarische sector.

LTO en BoerenNatuur maakten deze video, waarin te zien is wat de lessen van de pilots zijn tot nu toe.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: