LTO sectorale bouwstenen

Nederlandse boeren en tuinders hebben via de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen input geleverd voor een boerderijproof maatregelenpakket in het nieuwe GLB en een boerderijproof aanvraagsysteem voor het nieuwe GLB.

Boeren en tuinders praten mee

Door campagne te voeren via social media, nieuwsbrieven en website van de pilot, pers en vakmedia en communicatie via LTO en partners heeft de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen 147.00 personen bereikt. Deze personen hebben via een online enquête en op bijeenkomsten aangegeven hoe een boerderijproof maatregelenpakket er in het nieuwe GLB volgens hen uit zou kunnen zien. 2.200 boeren en tuinders – qua sector en regioverdeling een representatieve afspiegeling van de totale populatie – hebben hier gehoor aan gegeven.

Wat levert het op?

De ideeën van deze boeren en tuinders zijn vervolgens met behulp van wetenschappelijke bronnen en input van experts, gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelen die binnen het nieuwe GLB behaald moeten worden en samengevoegd in 3 sectorrapportages: melkvee, akkerbouw en overige sectoren. De maatregelenpakketten die in de sectorrapportages worden voorgesteld, zijn vervolgens op zeventig concrete bedrijfssituaties toegepast om hun praktische haalbaarheid extra te toetsen.

Om te komen tot een boerderijproof aanvraagsysteem is een werkgroep gevormd met boeren en tuinders en RVO. De werkgroep heeft nagedacht over het ontwerp van een aanvraagsysteem in het nieuwe GLB, dat helpt bij het kiezen en uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. De uitkomsten uit de werkgroep zijn vervolgens gestaafd aan de populatie boeren en tuinders via een online enquête.

Daarmee heeft de pilot boeren en tuinders een stem gegeven in de Nederlandse invulling  van het nieuwe GLB en daarmee een bijdrage geleverd aan een boerderijproof GLB in 2023.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: