Home

We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en milieu. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat per 2023 van kracht is, richt zich op deze uitdagingen. Op deze website hebben we u meegenomen in de ontwikkeling van dit nieuwe GLB, waaraan provincies, Rijk, waterschappen, boeren en vele anderen hebben bijgedragen. Vanaf 1 januari 2023 wordt er geen redactie meer gevoerd over deze site.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: