Home

We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en milieu. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat per 2023 van kracht is, richt zich op deze uitdagingen. Op deze website hebben we u meegenomen in de ontwikkeling van dit nieuwe GLB, waaraan provincies, Rijk, waterschappen, boeren en vele anderen hebben bijgedragen.

Let op! Deze website is niet actueel. Vanaf 1 januari 2023 wordt er geen redactie meer gevoerd over deze site.

Deze website geeft informatie over het tot stand komen van het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Elke zeven jaar wordt dit beleid herzien en aangepast.

Door vertraging in de besluitvorming over nieuwe voorstellen voor de periode 2021-2027, is er een overgangsperiode geweest tot en met 2022. Met de definitieve goedkeuring van het Nationaal Strategisch Plan door de Europese Commissie is deze website sinds 19 december 2022 op pauzestand.

Wanneer de voorbereidingen voor de nieuwe fase van start gaan, delen we informatie hierover weer op deze site.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: