Home

We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en milieu. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) richt zich op deze uitdagingen. Het GLB wil boeren belonen die naast het produceren van voedsel ook aandacht hebben voor de natuur en daarin willen investeren. Dat is goed voor de boer én voor de rest van Nederland. Op deze website leest u alles over het nieuwe GLB.

Verdieping

Nieuws

Meer nieuws

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: