Natuurrijk Limburg

We weten veel van hoe we de landbouw natuurvriendelijker kunnen maken en er is veel over geschreven, maar hoe zorgen we ervoor dat dit onderdeel wordt van de gangbare landbouw? Deze vraag staat centraal in de pilot Natuurrijk Limburg. Natuurrijk Limburg wil daarom een brug slaan tussen agrarische productie, vergroening en agrarisch natuurbeheer.

Met het tweejarig project ‘Groen, productief en levend Limburg’ willen Natuurrijk Limburg en Arvalis maatregelen in de praktijk testen en ervaring opdoen om goede input voor het nieuwe GLB te kunnen geven.
Ambitie van Natuurrijk Limburg is om een beweging te starten die leidt tot natuurinclusieve bedrijven, waarbij natuurinclusieve landbouw een vorm van duurzame landbouw is die gebruik maakt van functionele biodiversiteit en natuurlijke processen.

Het resultaat is een veerkrachtig voedselsysteem en een gezond verdienmodel, met behoud van natuur en landschap.

Om daar te komen zijn tussenstappen nodig. Het moet laagdrempelig zijn, maar ook vernieuwend. De maatregelen worden toegepast samen met de boer. Het is belangrijk dat de boer het nut ervan inziet voor het eigen bedrijf. Belangrijk is daarom of het praktisch en economisch inpasbaar is en welke knelpunten er zijn of gedurende het project ontstaan.

Op basis daarvan worden voorstellen gedaan voor het vereenvoudigen van (onder andere) het GLB-beleid en het in overeenstemming brengen van verschillende wetgeving.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: