Landelijke eindrapportage GLB-pilots 2019-2021

In de afgelopen twee jaar hebben honderden agrarische ondernemers deelgenomen aan zeven pilots voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Negentien collectieven, BoerenNatuur en LTO Nederland hebben daartoe samen de handen uit de mouwen gestoken. Het doel was te verkennen hoe de aanstaande veranderingen in het GLB, en dan met name de ecoregelingen, kunnen bijdragen aan een effectieve vergroening die tegelijk goed aansluit bij de werkelijkheid van het agrarisch ondernemen.

In dit rapport presenteren BoerenNatuur en LTO hun bevindingen.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: