Toegankelijkheid

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Via onderstaande link vindt u de toegankelijkheidsverklaring voor de website Toekomst GLB. Deze website wordt zo snel mogelijk getoetst door een onafhankelijke partij. De verklaring werken we bij nadat we eventuele aanvullende maatregelen hebben getroffen om de toegankelijkheid te verbeteren.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: