Hoe? Zo!

De agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen voeren gezamenlijk de pilot ‘Hoe? Zo!’ uit. Hierbij staat een puntensysteem en de rol van collectieven centraal.

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden doet ervaring op in het kleinschalige coulisselandschap en het open weidevogellandschap in het noordoosten van Friesland. Collectief Groningen West doet dat voor dezelfde landschapstypes in het Westerkwartier. Midden Groningen richt zich op het open akkerbouwgebied rond Uithuizen. Op basis van de gebiedsplannen is een lijst met ecoregelingen opgesteld waar een aantal agrariërs met het opstellen van bedrijfsplannen mee aan de slag is gegaan.

Zelfsturend puntensysteem

De collectieven hebben een eenvoudig puntensysteem ontwikkeld dat ze in de praktijk hebben getest. Voor maatregelen uit de ecoregelingen kunnen boeren punten verdienen met een bijbehorende vergoeding. Door maatregelen naast elkaar uit te voeren, die het effect ervan op het milieu, klimaat of de biodiversiteit versterken, krijgen ze extra punten. Die leveren een vergoeding op.

Deelgebiedsplannen

De lessen uit de bedrijfsplannen verwerkten de collectieven in 11 deelgebiedsplannen. Die zijn opgesteld door boeren onderling te laten puzzelen en zo maatregelen te laten versterken. Als die over eigendomsgrenzen heen vallen ontstaan er aaneengesloten netwerken. Het levert én meer winst op voor milieu, klimaat en biodiversiteit én meer vergoeding door gebruik te maken van het puntensysteem.

Advies aan Brussel

Ideeën en ervaringen van de collectieven gaan naar het koepelproject van de 7 samenwerkende pilots. Alle bevindingen worden gebundeld en ingediend bij de beleidsmakers. Het koepelproject adviseert op basis hiervan LNV, provincies en waterschappen. Brussel zal uiteindelijk de Nederlandse aanpak, die mede gebaseerd is op de ervaringen van de noordelijke collectieven, moeten goedkeuren.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: