Pilot puntensysteem eco-regeling

Drie agrarische collectieven – Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken (WLD), Flevolands Agrarisch Collectief en Collectief Groningen West – experimenteren samen met LTO Nederland en BoerenNatuur met een eigen eco-regeling onder de naam GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft samen met RVO de eco-regeling ontwikkeld. De eerste jaren(vanaf 2023) worden beschouwd als ‘leerjaren’ waarin de eco-regeling verder doorontwikkeld wordt.

De GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling experimenteert met een eco-regeling voor de middellange termijn (2025-2027) die bouwstenen levert voor optimalisatie van de eco-regeling in deze ‘leerjaren’. Het ministerie van LNV/RVO en de pilot houden intensief contact met elkaar om optimale kruisbestuiving te bewerkstelligen. Uiterlijk begin 2024 worden de definitieve resultaten vanuit de pilot aangeleverd en besproken met LNV/RVO.

De eco-regeling van de GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling is:

  • Gebruiksvriendelijk
  • Doelgericht
  • Stimulerend

Lees alles over deze pilot op: 

https://www.puntensysteemecoregeling.nl/

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: