Contact

Het Nationaal Strategisch Plan is opgesteld door de programmaorganisatie NSP-GLB 23-27. De bestuurlijke opdrachtgevers zijn de minister van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en gedeputeerde Zaal van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Provincies spelen een belangrijke rol in het GLB als co-financier.

In deze organisatie werken het ministerie, de provincies, waterschappen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) samen aan de voorstellen. Het programma bestaat uit zeven werksporen:

  • Slimme, veerkrachtige landbouw
  • Groenblauwe architectuur
  • Platteland en Voedsel
  • Kennis, innovatie, netwerken en digitalisering
  • Governance
  • Stakeholders en communicatie
  • Implementatie

Op deze website hielden we u op de hoogte van de voorstellen die in ontwikkeling waren, de discussies die plaatsvonden over het inzetten van deze Europese subsidies en de besluitvorming. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met https://www.netwerkplatteland.nl/ 

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: