Contact

Het Nationaal Strategisch Plan wordt opgesteld door de programmaorganisatie NSP-GLB 23-27. De bestuurlijke opdrachtgevers zijn minister Staghouwer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en gedeputeerde Zaal van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Provincies spelen een belangrijke rol in het GLB als co-financier.

De programmadirecteur is Annemiek Hautvast.

In deze organisatie werken het ministerie, de provincies, waterschappen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) samen aan de voorstellen. Het programma bestaat uit zeven werksporen:

  • Slimme, veerkrachtige landbouw
  • Groenblauwe architectuur
  • Platteland en Voedsel
  • Kennis, innovatie, netwerken en digitalisering
  • Governance
  • Stakeholders en communicatie
  • Implementatie

Op deze website houden we u op de hoogte van de voorstellen die in ontwikkeling zijn, de discussies die plaatsvinden over het inzetten van deze Europese subsidies en de besluitvorming. Heeft u een suggestie, mening of zoekt u om een andere reden contact met ons? Mail ons op hetnieuweGLB@minlnv.nl

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: