Het NSP in opbouw

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Eind 2020 is het NSP op hoofdlijnen gepresenteerd. Eind 2021 is het document naar de Europese Commissie gestuurd. 

Het NSP is gericht op toekomstbestendig boeren, wat gestimuleerd en gesteund wordt door verscheidene regelingen en instrumenten uit het totale GLB-budget. 

Zie hieronder het tijdpad voor het opstellen van het NSP, in de tijdlijn en grafisch weergegeven.

Tijdpad voor opstellen NSP

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: