Kamerbrief minister: ingangsjaar GLB

Op 14 november heeft minister Piet Adema een nieuwe Kamerbrief verstuurd over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Daarin geeft hij een update over een aantal zaken, met name over het ingangsjaar in 2023. 

De late afronding van het NSP zorgt voor een beperkte tijd in de voorbereiding naar deze transitie die het GLB beoogt. Ik besef me dat hierdoor onzekerheid en zorg bij boeren en collectieven ontstaat. Er zijn mogelijk reeds wintergewassen ingezaaid en bestellingen voor pootgoed geplaatst. Daarom wil ik voor dit nieuwe stelsel het jaar 2023 zien als leerperiode. Waar het kan wil ik meedenken met de boeren en oplossingen zoeken ingeval de aanpassingen in het GLB-stelsel of de late voorbereiding erop voor problemen zorgt. Ik streef hierbij naar maximale flexibiliteit. De uitgangspunten hiervoor heeft mijn ambtsvoorganger reeds beschreven in haar brief van 3 oktober jl., in deze brief geef ik daar verder invulling aan.

Lees via onderstaande link de volledige Kamerbrief. 

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: