Programmaperiode ToekomstGLB zit erop

Dinsdag 13 december is het Nationaal Strategisch Plan defintief goedgekeurd door de Europese Commissie. Met het definitieve akkoord komt er vier miljard euro aan fondsen beschikbaar voor de nationale invulling van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit gaat op 1 januari 2023 van start. In totaal is er 1,4 miljard euro bestemd voor milieu- en klimaatdoelen en de ecoregelingen en 107 miljoen euro voor steun aan jonge boeren.

Vergroot afbeelding Brug (bouwstenen GLB)
Beeld: ©Rijksoverheid / Rijksoverheid
De overgangsperiode van het GLB zit erop

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt elke zeven jaar opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Het vorige GLB liep tot en met 2020. De Europese Commissie heeft in 2018 voorstellen gedaan voor een nieuw GLB voor de periode 2021-2027. Omdat de besluitvorming in Europa over de nieuwe voorstellen was vertraagd, is eind 2020 besloten dat er een overgangsperiode kwam voor 2021 en 2022. Deze periode zit er met de definitieve goedkeuring van het NSP door de Europese Commissie op. 

Dat betekent tevens dat deze website op pauzestand gaat. Hier leest u de belangrijkste documenten:

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: