Ingediende zienswijzen concept-NSP

Naar aanleiding van de ter inzage legging en de reacties die zijn binnengekomen, hebben we een reactienota gepubliceerd. In de reactienota zijn reacties gebundeld waar deze veel overlap kenden of hetzelfde thema aansneden. Om volledig transparant te zijn delen we ook de 124 zienswijzen. In het kader van privacy zijn de reacties geanonimiseerd of is informatie waaruit de afzender te herleiden zou kunnen zijn, onleesbaar gemaakt.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: