Reactienota zienswijzen concept S-MER en concept Nationaal Strategisch Plan

De reactienota op de ingediende zienswijzen op het concept van het Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) en de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het S-MER met als bijlage de samenvatting van het NSP heeft van 22 december 2021 tot en met 1 februari 2022 ter inzage gelegen.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: