Bijlagen bij het Nationaal Strategisch Plan

Op deze pagina zijn alle bijlagen te vinden die, met het Nationaal Strategisch Plan, zijn ingediend bij de Europese Commissie.

Download 'Overzicht documenten bijgevoegd bij het ingediend Nederlands NSP'

PDF document | 1 pagina | 56 kB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Enkele maatschappelijke thema’s van landbouw en voedsel nader bepaald (rapport WUR)'

PDF document | 60 pagina's | 764 kB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Regionale differentiatie in het nieuwe GLB (rapport WUR)'

PDF document | 42 pagina's | 9,1 MB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Waterbeheer en de landbouw nader beschouwd (rapport WUR)'

PDF document | 46 pagina's | 742 kB

Rapport | 22-03-2022

Download '4G’s in het nieuwe GLB: gelijk, groen, gemak en groei (rapport MWM2)'

PDF document | 23 pagina's | 4,9 MB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Conditionaliteit in het GLB (rapport WUR)'

PDF document | 74 pagina's | 1,2 MB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Europese milieu- en klimaatwetgeving vertaald in Nederlandse beleidsplannen (ministerie van LNV)'

PDF document | 36 pagina's | 868 kB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Analyse van de landbouw en het landelijk gebied in Nederland: een SWOT-analyse (rapport WUR)'

PDF document | 2,9 MB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Analyse van de landbouw en het landelijk gebied in Nederland: een SWOT-analyse - bijlagen (rapport WUR)'

PDF document | 164 pagina's | 4,8 MB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Naar een doeltreffend en doelmatig Nationaal Strategisch Plan (rapport WUR)'

PDF document | 244 pagina's | 8,9 MB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Praktijktoets NSP (rapport Aequator)'

PDF document | 108 pagina's | 3,6 MB

Rapport | 22-03-2022

Download 'SWOT analyse van de biologische landbouw met kansen voor stimulering (rapport Louis Bolk Instituut)'

PDF document | 71 pagina's | 1,8 MB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Invulling Nationaal Strategisch Plan (rapport WUR)'

PDF document | 34 pagina's | 568 kB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Strategisch Milieueffect-rapport GLB-NSP (rapport Louis Bolk Instituut en Witteveen+Bos)'

PDF document | 52 pagina's | 1.016 kB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Baseline Eco en AECM'

PDF document | 25 pagina's | 252 kB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Description of the control and penalty system(s) for IACS interventions'

PDF document | 3 pagina's | 351 kB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Consultatie van partners van het NSP'

PDF document | 24 pagina's | 492 kB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Maatregelen Ecoregeling TEWG (rapport WUR)'

PDF document | 23 pagina's | 417 kB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Notitie Uitbreiding/herwaardering Grasland-eco activiteiten 2021'

PDF document | 7 pagina's | 235 kB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Ex ante evaluatie van het Nationaal Strategisch Plan 2023 - 2027 (rapport Ecorys en Aequator)'

PDF document | 61 pagina's | 888 kB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Grondgebonden subsidies: methodiek en referenties (rapport WUR)'

PDF document | 54 pagina's | 2,7 MB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Beschrijving grondslagen grondgebonden activiteiten'

PDF document | 33 pagina's | 585 kB

Rapport | 22-03-2022

Download 'Koppeltabel ANLb'

PDF document | 20 pagina's | 239 kB

Rapport | 22-03-2022

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: