GLB Nationaal Strategisch Plan

Eind december 2021 diende Nederland het Nationaal Strategisch Plan in bij de Europese Commissie. Op deze pagina vindt u alle publicaties en bijbehorende bijlages.

Het Nationaal Strategisch Plan is op twee manieren in te zien: de samenvatting en de volledige, ingediende versie hierboven. Deze volledige versie komt qua indeling overeen met het format waarin het NSP is ingediend in Brussel. Het gaat op detailniveau verder dan de samenvatting die we al deelden, maar is minder leesbaar. Op deze manier is echter wel duidelijk wat Nederland precies heeft ingediend.

Het ingediende NSP kent 22 bijlages. Al deze bijlages zijn ook in te zien. Er liggen verschillende onderzoeken ten grondslag aan de gemaakte keuzes in het NSP, bijvoorbeeld. Ook zijn berekeningsgrondslagen in te zien.

Het ingediende NSP is nog niet definitief. Het streven is om voor de zomer 2022 een definitief NSP in te dienen bij de Europese Commissie. De ingediende zienswijzen, de reactie van de Europese Commissie op het ingediende plan zullen , de inbreng van de partijen in de maatschappelijke begeleidingsgroep, de Tweede Kamer en Provinciale Staten kunnen nog tot aanpassingen leiden.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: