Volledige versie ingediend GLB Nationaal Strategisch Plan nu ook in te zien

Eind december diende Nederland het Nationaal Strategisch Plan in bij de Europese Commissie. Daarvan publiceerden we al een samenvatting, maar nu is ook de volledige versie in te zien.

Deze volledige versie komt qua indeling overeen met het format waarin het NSP is ingediend in Brussel. Het gaat op detailniveau verder dan de samenvatting die we al deelden, maar is minder leesbaar. Op deze manier is echter wel duidelijk wat Nederland precies heeft ingediend.

De samenvatting van het NSP lag afgelopen tijd ter inzage, als bijlage van het Strategisch Milieueffectrapport (S-MER). De zienswijzen worden op dit moment beoordeeld, op thema gegroepeerd en van een reactie voorzien. Het streven is om de samenvattingen van de zienswijzen en de reacties uiterlijk op 15 maart te versturen aan de indieners.

De reacties worden samen met de reactie van de Europese Commissie gebruikt bij het opstellen van een aangepaste versie van het NSP. Die versie wordt voor de zomer voorgelegd aan de Europese Commissie.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: