Terinzagelegging NSP gesloten: 125 reacties

Van 22 december 2021 tot en met 1 februari 2022 heeft het Strategisch Milieueffectrapport (S-MER), met als bijlage de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP), ter inzage gelegen en konden zienswijzen worden ingediend. Inmiddels is de terinzagelegging gesloten. In totaal zijn er 125 reacties ingestuurd.

De zienswijzen worden beoordeeld, zo mogelijk op thema gegroepeerd en van een reactie voorzien. Het streven is om een bundel van de samenvattingen van de zienswijzen en de reacties uiterlijk op 15 maart te versturen aan de indieners.

De reacties worden samen met de reactie van de Europese Commissie gebruikt bij het opstellen van een nieuwe versie van het NSP. Die versie wordt na bestuurlijke accordering voor goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie.

Meer weten over de terinzagelegging? Lees dan ons vorige nieuwsbericht terug.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: