Conferentie over het nieuwe GLB op 1 juli

Wat het nieuwe GLB echt gaat betekenen wordt steeds duidelijker. Op donderdag 1 juli vindt de online conferentie ‘Het GLB onderweg naar nieuw perspectief’ plaats. Deelnemers krijgen de kans te reageren op het advies dat is ontwikkeld. Later dit jaar wordt het GLB Nationaal Strategisch Plan (NSP) door de provincies en Tweede Kamer behandeld. 

De conferentie is van belang voor agrarische belangenvertegenwoordigers, agrariërs, adviseurs, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden.

Toekomstbestendig boeren

Duidelijk is dat het nieuwe GLB zich richt op de uitdagingen op het gebied van natuur en milieu. Gezocht wordt naar manieren om agrariërs te belonen voor maatschappelijke diensten en in te zetten op ontwikkeling van kennis en innovatie die past bij de omslag naar toekomstbestendig boeren.

Op naar een definitief voorstel

Tijdens de conferentie in december 2020 is het Nationaal Strategisch Plan (NSP) ‘op hoofdlijnen’ behandeld. Daarin zijn verschillende bouwstenen gepresenteerd. Medio 2021 volgt naar verwachting het EU-besluit over de GLB-verordening, waarna eind 2021 politieke besluitvorming plaats vindt over NSP dat naar Brussel wordt gestuurd. 

Op dit moment werkt het programmateam GLB-NSP aan dit NSP. In aanloop naar de conferentie wordt een ‘ambtelijk advies’ gepubliceerd. De conferentie van 1 juli heeft als doel om alle stakeholders de gelegenheid te geven om te reageren op het ambtelijk advies. Op basis van de discussies kunnen nog aanpassingen doorgevoerd worden.

Programma

Demissionair minister Schouten en gedeputeerde Staghouwer namens de provincies, gaan in gesprek met agrariërs, vertegenwoordigers van natuurorganisaties en anderen. Er wordt gereflecteerd op onderdelen van het ambtelijk advies, waaronder de elementen waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden.

Drie webinars

Na het plenaire deel zijn er drie webinars die voor iedereen toegankelijk zijn. De eerste plaatst ‘Het GLB in breder perspectief’, de tweede gaat over de ‘Basisbetaling en eco-activiteiten, de praktijk’. De derde webinar gaat over ‘Nieuw perspectief, nieuwe kennis’. 

Meer informatie en aanmelden

Alle informatie over de conferentie is te vinden op toekomstglb.nl/conferentie. Daar kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: