Het GLB onderweg naar nieuw perspectief: Conferentie over de invulling van het Nationaal Strategisch Plan

De voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat in 2023 van start gaat, worden steeds concreter. Eind 2021 vindt besluitvorming plaats op nationaal niveau. Op donderdag 1 juli organiseert het programmateam daarom een conferentie, van 14.00 – 16.30 uur. De conferentie vindt online plaats en bestaat uit een plenair deel en verschillende verdiepende sessies.

De conferentie wordt georganiseerd door het programmateam GLB-NSP. We zien er naar uit u te ontmoeten!

Deelnemen

Deelnemen aan de conferentie kan via deze link.

Voor wie

De conferentie is van belang voor agrarische belangenvertegenwoordigers, agrariërs, adviseurs, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden.

Op naar een definitief voorstel

Tijdens de vorige conferentie in december 2020 is het NSP ‘op hoofdlijnen’ behandeld. Daarin zijn verschillende bouwstenen gepresenteerd. Medio 2021 volgt naar verwachting het EU-besluit over de GLB verordening, waarna eind 2021 politieke besluitvorming plaats vindt over Nederlandse Nationaal Strategisch Plan dat naar Brussel wordt gestuurd.

Doel van de conferentie

Op dit moment werken adviseurs in het programma GLB-NSP aan dit NSP. In aanloop naar de conferentie wordt een ‘ambtelijk advies’ gepubliceerd. De conferentie van 1 juli heeft als doel om alle stakeholders de gelegenheid te geven om te reageren op de plannen. Op basis van de discussies kunnen mogelijk nog aanpassingen doorgevoerd worden.

Programma op hoofdlijnen

14.00 uur: Plenair programma
15.00 uur: Pauze 
15.00 – 16.15 uur: 3 webinars, vrij toegankelijk 
15.00 – 16.30 uur: 3 dialoogtafels, op uitnodiging 

Direct aanmelden? Klik dan op deze link

Uitgebreid programma

Plenair: Op weg naar nieuw perspectief

14.00 – 15.00 uur

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Dagvoorzitter Marijke Roskam gaat met demissionair minister Schouten en gedeputeerde Staghouwer (namens de provincies) in gesprek met agrariërs, vertegenwoordigers van natuurorganisaties en anderen. Welke omslag is gewenst, en hoe kiezen we het juiste ambitieniveau en tempo? Er wordt gereflecteerd op onderdelen van het gepubliceerde ambtelijk advies en de elementen in het plan waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden.

Pauze

15.00 – 15.15 uur

Keuze uit drie webinars

15.15 – 16.15 uur 

Na het plenaire deel zijn er drie webinars die voor iedereen toegankelijk zijn. Welk onderwerp heeft uw interesse? Alle webinars zijn later terug te kijken op ons Youtube-kanaal. Tijdens de uitzending kunt u meedoen door te reageren op vragen of vragen te stellen via een chat functie.

Webinar 1: ‘Het GLB in breder perspectief’

In dit webinar gaan we in op de vraag wat we met het GLB kunnen betekenen. 8% van het gezinsinkomen wordt uitgegeven aan voedsel. Zou je daar 0,3% bij optellen, dan is dat het complete GLB-budget. Dat zegt iets over de omvang van het budget, het feit dat we keuzes moeten maken en samenhang moet zoeken met andere beleidsterreinen en het Europese perspectief. Het GLB kan het niet alleen en kan niet alles. Maar wat wel? 

Het gesprek staat onder leiding van Marijke Roskam. 

Webinar 2: ‘Basisbetaling en eco-activiteiten, de praktijk’

De eco-regeling is een nieuw onderdeel in het GLB. Met de eco-regeling kan iédere boer concreet en tegen vergoeding aan de slag met activiteiten die goed zijn voor natuur, milieu en landschap. Door hen vrije keuze te geven uit een menu van activiteiten. Welke activiteiten staan er op die lijst? Hoe dragen die bij aan doelen? En aan welke voorwaarden moeten agrariërs voldoen als zij in aanmerking willen komen voor de basispremie?

Het gesprek staat onder leiding van Jess van Spengen.

Webinar 3: ‘Nieuw perspectief, nieuwe kennis’

Toekomstbestendig boeren gaat over nieuw perspectief. De landbouw waarmee we zijn opgegroeid is niet de landbouw van de toekomst. Maar hoe ziet dat nieuwe perspectief er uit en hoe pas je je bedrijf daarop aan? Het GLB zet in op kennis, innovatie, investeringen, netwerken en samenwerkingen. Maar welke kennis is nodig? Welke innovatie willen we eigenlijk? Hoe helpt dat een boer concreet verder?

Het gesprek staat onder leiding van Esther de Snoo.

Dialoogtafels

Naast de webinars, die open toegankelijk zijn, organiseren we drie dialoogtafels. Om een goede discussie met elkaar te kunnen voeren, is er ruimte voor maximaal 24 deelnemers. Stakeholders worden door de organisatie benaderd om vertegenwoordigers aan te laten sluiten. Basis voor de genodigde organisaties is de maatschappelijke begeleidingsgroep. Deze groep bestaat uit natuur- en agrarische en maatschappelijke organisaties. Mocht uw organisatie niet zijn benaderd, maar u wilt wel deelnemen? Mail ons dan op hetnieuweGLB@minlnv.nl

De onderwerpen die besproken worden aan de drie dialoogtafels zijn:

  • Een zo groot mogelijke omslag
  • Het gebeurt in jouw gebied
  • Duurzaam verdienvermogen

Na afloop van de discussietafels wordt een gespreksverslag opgesteld en gedeeld op ToekomstGLB.nl. 

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden voor de conferentie. U ontvangt dan voorafgaand aan de conferentie de juiste URL’s. Ook sturen we u inhoudelijke informatie over het Nationaal Strategisch Plan toe. 
 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid / Fotograaf: Maarten de Kok

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: