Input agrariërs bij pilot Sectorale Bouwstenen moet nieuw GLB boervriendelijk maken

Vanaf 2023 is het zover. Dan treedt het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking met als nieuw onderdeel de ecoregelingen. Boeren uit heel Nederland konden via de pilot Sectorale bouwstenen hun ideeën hiervoor bij het ministerie van LNV aandragen.

Lees verder bij de bron: Nieuwe Oogst

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: