GLB door de jaren heen

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie gaat terug tot 1957. Het doel van dat beleid was om boeren een redelijk inkomen te bieden en consumenten te verzekeren van voldoende voedsel. Deze waarden zijn anno 2021 nog steeds belangrijk in het GLB. Daarnaast is er de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor de bescherming van natuur en milieu, de klimaatopgave en de leefbaarheid van het platteland. Steeds meer zien we een beweging waarbij het GLB wordt ingezet om boeren te belonen voor maatschappelijke diensten.

Tijdlijn

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: