Besluitvorming GLB

In 2017 startte het proces naar een nieuw GLB. Op deze pagina staat de belangrijkste besluitvorming op een rij.

 • 2017: De Europese Commissie begint met enkele consultaties. Enquêtes geven meer zicht op de heersende visies en opinies over het GLB.
 • Juni 2018: De Europese Commissie publiceert haar voorstellen voor de herziening GLB 2021-2027. Daarna volgen gesprekken met de Europese Raad en het Europees Parlement.
 • Eind 2018: Start van het programma Nationaal Strategisch Plan.
 • Mei 2019: De minister van LNV stuurt een brief naar de Tweede Kamer met daarin de nationale inzet op de voorstellen van de Europese Commissie.
 • Oktober 2019: De Europese Commissie publiceert transitieverordeningen om de continuïteit van het GLB zeker te stellen.
 • November 2019: De Europese Commissie publiceert de Green Deal. Voor de landbouw wordt een plan gemaakt met de titel Farm to Fork.
 • 2020: De bouwstenen van het Nationaal Strategisch plan zijn bekend. Dit is de 70%-versie van het plan.
 • Eind 2020: De Europese Commissie doet aanbevelingen naar aanleiding van de Farm to Fork-strategie. De Europese Biodiversiteitsstrategieën zijn bekend.
 • Eerste helft 2021: Definitieve Europese besluitvorming over de GLB-verordeningen
 • Zomer 2021: 95% versie van het plan gereed. Toetsing bij de stakeholders.
 • Tweede helft 2021: Definitieve nationale besluitvorming over NSP, plan wordt ingediend bij de Europese Commissie
 • 2022: Goedkeuringsproces Nationaal Strategisch Plan in Brussel. Voorbereiding met nationale regelingen en RVO.
 • 2023: Nieuwe GLB-periode gaat van start.
Vergroot afbeelding Besluitvorming over het NSP van 2018 tot 2023
Besluitvorming richting het Nationaal Strategisch Plan: de planvorming duurt tot en met 2021. In 2021 en 2022 worden besluiten genomen, in 2022 starten de voorbereidingen en in 2023 begint de uitvoering van het nieuwe NSP-GLB.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: