Analyse van de landbouw en het landelijk gebied in Nederland

SWOT-analyse (analyse van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) om te voldoen aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU).

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: