Europese milieu- en klimaatwetgeving vertaald in Nederlandse beleidsplannen

Dit rapport is geschreven voor de onderzoeksstage van Nico van Maaswaal bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tevens is deze stage onderdeel van zijn MSc. opleiding Management, Economics & Consumer Studies, met specialisatie Economics and Governance. Dit rapport moet in samenhang worden gelezen met de SWOT-analyse van Berkhout et al. (2021): ‘De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld’.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: