Waterbeheer en de landbouw nader beschouwd

In het rapport “Waterbeheer en de landbouw nader beschouwd” van Michels wordt een integraal overzicht gegeven van de waterkwaliteit en de waterkwantiteit in landbouw gebieden. Er wordt ook nadrukkelijk de integraliteit gezocht met klimaat, biodiversiteit en bodemkwaliteit omdat deze thema’s nauw met elkaar samenhangen.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: