Enkele maatschappelijke thema’s van landbouw en voedsel nader bepaald

In het rapport: “ Enkele maatschappelijke thema’s van landbouw en voedsel nader bepaald “wordt een aantal thema’s met betrekking tot maatschappelijke thema’s nader uitgediept. Het gaat om de thema’s:

  1. Meer voedselveiligheid en transparantie, inclusief gewasbeschermingsmiddelen
  2. Dierenwelzijn inclusief diergezondheid en antibiotica gebruik & antimicrobiële resistentie
  3. Duurzamer geproduceerd voedsel, inclusief eiwittransitie
  4. Een landbouw die bijdraagt aan een gezond eetpatroon
  5. Minder voedselverspilling.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: