Ecoregelingen in het nieuwe GLB – ervaringen van zeven pilots

Er komen hervormingen aan voor het GLB na 2023.Meest in het oog springend is een nieuwe variant van vergroening: de ecoregelingen. Zeven GLB-pilots testen sinds 1,5 jaar in de praktijk hoe dit eruit kan zien. De ervaringen worden meegenomen bij de uitwerking van het Nationaal Strategisch Plan.Tijdens een webinar op 7 juli worden de eerste lessen gedeeld.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: