Contact

Het Nationaal Strategisch Plan wordt opgesteld door de programmaorganisatie NSP-GLB 23-27. De bestuurlijke opdrachtgevers zijn minister Schouten van ministerie van LNV en gedeputeerde Staghouwer van het IPO. Provincies spelen een belangrijke rol in het GLB als co-financier.

De programmamanager is Ad Tabak.

In deze organisatie werken het ministerie, de provincies, waterschappen, RVO en het ministerie van I&W samen aan de voorstellen. Het programma bestaat uit zeven werksporen:

  • Slimme, veerkrachtige landbouw
  • Groenblauwe architectuur
  • Platteland en Voedsel
  • Kennis, innovatie, netwerken en digitalisering
  • Governance
  • Stakeholders en communicatie
  • Implementatie

Op deze website houden we u op de hoogte van de voorstellen die in ontwikkeling zijn, de discussies die plaatsvinden over het inzetten van deze Europese subsidies en de besluitvorming. Heeft u een suggestie, mening of zoekt u om een andere reden contact met ons? Mail ons op hetnieuweGLB@minlnv.nl

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: