Publicatie Uitvoeringsregeling

De Uitvoeringsregeling van het nieuwe GLB is gepubliceerd. In deze uitvoeringsregeling van het GLB is het Nationaal Strategisch Plan uitgewerkt in regelgeving.

Onlangs heeft Nederland het Nationaal Strategisch Plan ingediend bij de Europese Commissie. In dit Nationaal Strategisch Plan staat uitgewerkt hoe Nederland invulling gaat geven aan het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Nederland heeft in december 2021 een eerste voorstel voor een dergelijk plan gedaan. De Europese Commissie is hierop met een reactie gekomen van gewenste aanpassingen. Na een periode van onderhandelen is uiteindelijk op 30 september de definitieve versie van het Nationaal Strategisch Plan ingediend. Op dit moment is Nederland nog in afwachting van officiële goedkeuring vanuit de Europese Commissie.

Ondertussen is het Nationaal Strategisch Plan uitgewerkt in regelgeving, dit gebeurt in de zogenaamde Uitvoeringsregeling. Zo kan het nieuwe GLB van start gaan op 1 januari 2023. Op 8 november is het eerst deel van deze Uitvoeringsregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betreft de rechtstreekse betalingen en conditionaliteiten waaronder de eco-regelingen. Op de volgende link is de Uitvoeringsregeling te vinden.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: