Rapport maakt bijdrage eco-activiteiten aan doelen inzichtelijk

De mate waarin de eco-activiteiten scoren op de doelen van de eco-regeling, is in een eerste rapport inzichtelijk gemaakt door experts van CLM Onderzoek & Advies en WUR. Deze scores vormen de basis voor het aantal punten dat bepaalde activiteiten kunnen opleveren en dat heeft invloed op hoeveel inspanningen een boer moet leveren om aan de instapeis te voldoen.

Download het rapport op de website van de Tweede Kamer

De eco-regeling is dé grote verandering in het nieuwe GLB, dat vanaf 2023 in gaat. Agrariërs die zorgen voor het landschap en groenblauwe diensten leveren, worden daarvoor vergoed. Zij kunnen kiezen uit een lijst met eco-activiteiten die positief bijdragen aan biodiversiteit, landschap, kwaliteit van water, lucht en bodem en het klimaat. Hoe meer eco-activiteiten een boer onderneemt, hoe hoger de eco-premie.

In het rapport zijn de eco-activiteiten beoordeeld in relatie tot hun bijdrage aan de vijf doelen: klimaat, bodem/lucht, water, biodiversiteit en landschap. De beoordeling is gebaseerd op expert judgments, opgesteld door onafhankelijke deskundigen die een goed overzicht hebben van de theoretische en praktische literatuur met betrekking tot deze onderwerpen.

De tabel met scores is opgenomen in het ingediende Nationaal Strategisch Plan (NSP), waarbij per activiteit elke keer is uitgegaan van de hoogste score. Er zal ten opzichte van de tabel in het rapport één uitzondering worden gemaakt,, en dat is de score voor landschapselementen. Bij deze elementen op niet-productieve landbouwgrond is ervoor gekozen om de biodiversiteitspunten met 20 te vermenigvuldigen. De elementen hebben een grote uitstraling naar het landbouwperceel en een direct effect op de productieruimte. Daardoor stond de oppervlakte van deze elementen niet in verhouding tot de toegedeelde punten voor biodiversiteit.

Deze tabel wordt ook gebruikt in de tweede praktijktoets die in april en mei wordt uitgevoerd met zo’n 50 agrariërs. Dan zal moeten blijken of de scores nog verder aangescherpt moeten worden.

Vervolgonderzoek

Nu al is duidelijk dat een vervolgonderzoek nodig is. De lijst eco-activiteiten is sinds het onderzoek plaatsvond nog wat uitgebreid, onder andere doordat voor akkerbouwers extra activiteiten zijn toegevoegd. 

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: