Minister stuurt reactie op observatiebrief naar Brussel

Op 31 maart ontvingen we de observaties over het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP) van de Europese Commissie. Minister Staghouwer heeft vandaag een eerste reactie gegeven op de key elements uit deze observatiebrief. “Ik vind het van groot belang dat het GLB-NSP zo snel als mogelijk wordt goedgekeurd.”

De brief is verstuurd naar de Europese Commissie en gedeeld met de Tweede Kamer. De brief is hier te lezen.

Nederland is een van de 19 Europese lidstaten die als eerste een reactie krijgt op het ingediende nationale strategische plan. De EC heeft een grondige analyse gemaakt van het Nederlandse plan en hier soms scherpe opmerkingen bij gemaakt. In formele brieven van de EC, zoals de observatiebrief, is het gebruikelijk om vooral de focus te leggen op zaken die nog verbetering nodig hebben.

Staghouwer zegt in de brief onder andere: “Ik concludeer op basis van uw observaties dat Nederland met het ingediende plan op de goede weg is. Met het plan wil ik bijdragen aan een transitie naar een toekomstbestendige landbouw. De GLB-middelen worden meer dan voorheen ingezet voor het leveren van diensten op het gebied voor klimaat, milieu en biodiversiteit. Om de opgaven gebiedsgericht aan te kunnen pakken vindt een aanzienlijke overheveling plaats en worden extra middelen toegevoegd. Ik ben blij dat dit door u wordt gezien.”

De EC vraagt in de observatie naar meer toelichting over de interactie tussen het GLB-NSP en de nationale beleidsinzet. Staghouwer daarover: “Ik ben bereid om aanvullende informatie te verstrekken zodat uw diensten voldoende beeld kunnen vormen om het GLB-NSP goed te keuren. Het voert echter té ver om al het nationale beleid in detail te beschrijven.”

Daarnaast vraagt de EC meer uitleg over de interventielogica van het plan zodat duidelijker wordt op doelen gestuurd wordt. “Ik zal het plan en de interventielogica daarop aanpassen en meer indicatoren en streefwaarden opnemen.”

In mei komt de minister met een inhoudelijke reactie (appreciatie) op de bevindingen van de Europese Commissie naar de Tweede Kamer. Deze appreciatie wordt voorbereid in het programma GLB-NSP. In dat programma werkt het ministerie van LNV samen met de Provincies en de Waterschappen. De stakeholders uit de Maatschappelijke Begeleidingsgroep van het programma GLB-NSP worden eveneens betrokken en zullen geïnformeerd worden over de observatiebrief. Ook de eerdere zienswijzen die zijn binnengekomen worden meegenomen in deze gesprekken. 

Daarmee gaat de minister terug naar de EC, om vervolgens tot overeenstemming te komen. De insteek is dat dit voor de zomer lukt.

Lees ook:

Europese Commissie deelt observaties Nationaal Strategisch Plan | Nieuwsbericht | Toekomst GLB

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: