Nieuwe praktijktoets voor concreter eco-regeling-scenario

In april en mei wordt de eco-regeling opnieuw getest in de praktijk. Zo’n 50 boeren spreken hun bedrijfssituatie door met een adviseur en bekijken de inpasbaarheid van de regeling die in 2023 van start gaat. Vanaf het eerste moment zijn agrariërs betrokken bij de ontwikkeling van de eco-regeling. Verbeterpunten die uit deze tweede praktijktoets naar voren komen zullen in 2023, of wanneer de termijn te kort is, in 2024 worden doorgevoerd.

De eco-regeling is dé grote verandering in het nieuwe GLB, dat vanaf 2023 in gaat. Agrariërs die zorgen voor het landschap en groenblauwe diensten leveren, worden daarvoor vergoed. Zij kunnen kiezen uit een lijst met eco-activiteiten die positief bijdragen aan biodiversiteit, landschap, kwaliteit van water, lucht en bodem en het klimaat. Hoe meer eco-activiteiten een boer onderneemt, hoe hoger de eco-premie.

In de zomer van 2021 vond een eerste praktijktoets plaats. Dat was op basis van een eerste concept van de eco-regeling. De conclusie toen was dat de regeling doet waar deze voor bedoeld is, namelijk het gros van de agrarische ondernemers ondersteunen bij hun transitie naar een duurzamere landbouw, praktijken belonen die al goed gaan en de ondernemer keuzevrijheid bieden. Op sommige punten moest de eco-regeling echter anders afgesteld worden om hem beter aan te laten sluiten bij de praktijk.

Zo zijn voor akkerbouwers meer keuzemogelijkheden ontwikkeld en is de afstelling tussen de gouden, zilveren en bronzen eco-premie fijn geslepen. Ook kwam in de eerste toets bijvoorbeeld aan het licht dat het uitruilen van gronden tussen boeren beter zou moeten worden aangemoedigd.

Waarom deze tweede praktijktoets?

Er zijn verbeteringen doorgevoerd die we willen testen. Het scenario is nu ook concreter dan in 2021. Zo weten we nu precies hoe de voorwaarden voor de grondgebonden betalingen (conditionaliteiten) eruit komen te zien. Dat wisten we vorig jaar nog niet.

Waar wordt op getoetst?

Op de lijst eco-activiteiten met specifieke voorwaarden, of eco-activiteiten en waardering ook werkbaar en toepasbaar zijn voor agrariërs en het effect op het verdienvermogen. Ook wordt gekeken of suggesties uit de zienswijzen werkbaar zijn.

Worden resultaten nog meegenomen voor 2023?

Ja, het is laatste keer dat we nog aan knoppen kunnen draaien om het optimaal in te richten voor het eerste jaar 2023. Eind mei wordt de definitieve versie van het nationaal strategisch plan (NSP) ingediend bij de Europese Commissie. De bevindingen van de tweede praktijktoets kunnen dan precies meegenomen worden, mits praktisch toepasbaar in 2023. We kijken samen met de boeren ook al naar eventuele aanpassingen en toevoegingen voor 2024 en 2025.

De toets wordt opnieuw uitgevoerd door adviesbureau Aequator. De publicatie van resultaten wordt verwacht in juni.

Simulatietool

In mei start RVO met het testen van een simulatietool. Met deze tool kan een agrariër alvast kijken hoe de eco-regeling kan werken voor het bedrijf, welke eco-activiteiten goed inpasbaar zijn en hoeveel punten deze opleveren. Er is nu ruimte voor 1000 agrariërs die alvast hun voordeel kunnen doen met de tool en RVO van feedback kunnen voorzien. Later komt de doorontwikkelde tool voor iedereen beschikbaar. Aanmelden voor de test kan via rvo.nl/nieuwglb

Lees ook:

Aard Mulders: ‘Praktijktoets bevestigt grote potentie eco-regeling’ | Nieuwsbericht | Toekomst GLB

Vergroot afbeelding De ontwikkeling van de eco-regeling in een schema
Beeld: ©Min van LNV

De eco-regeling samen ontwikkelen en verbeteren

Agrariërs worden vergoed voor maatschappelijke diensten en het beheer van het landschap.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: