Kamerbrief minister: aanbieding aanvulling Nationaal Strategisch Plan

Minister Staghouwer (LNV) stuurde de Tweede Kamer op 24 februari informatie over het Nationaal Strategisch Plan (NSP), in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2023-2027.

Het gaat om drie rapporten die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd:

  • De doorrekening van de inkomenspositie van biologische bedrijven door DWC en het Louis Bolk Instituut.
  • Het Nationaal Strategisch Plan in het format zoals het op 29 december 2021 bij de Europese Commissie is ingediend.
  • De ex-ante evaluatie van het proces richting het Nationaal Strategisch Plan, zoals uitgevoerd door Ecorys.

De kamerbrief en bijbehorende documenten zijn te downloaden via de website van de Rijksoverheid.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: