Aanmelden voor de webinar-reeks “Wat is AKIS”

De term AKIS (Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem) zult u de komende jaren regelmatig voorbij zien komen. Op dit moment is voor veel mensen nog onduidelijk wat dit betekent en wat de intentie van AKIS is. Daarom hebben ZLTO, WUR, het ministerie van LNV en het Regiebureau POP het initiatief genomen voor een webinarreeks over AKIS.

In 3 webinars, telkens op donderdagen van 13.30 – 15.00 uur, krijgt u in vogelvlucht een beeld van AKIS vanuit verschillende perspectieven en wordt u uitgedaagd om het eigen belang en mogelijke bijdrage te verkennen.

Aanmelden

Aanmelden voor de webinars kan via de website van het Regiebureau POP.

Programma Webinars

Wanneer: 10 maart, 24 maart en 7 april, telkens van 13.30 – 15.00 uur

Na de Webinar-reeks hebben de deelnemers:

 1. Een scherper beeld van wat Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem (AKIS) is
 2. Een beeld van de belangrijkste spelers voor hen
 3. Een doorvertaling naar de persoonlijke situatie: hoe sta ik in AKIS en waar wil ik verbindingen leggen.

Webinar 1 (10 maart): Context en intentie van AKIS

Gespreksleiding: Kees Anker (Regiebureau POP)

Reflectie: Jan van Esch (LNV)

 • Van OVO-drieluik naar markt en fragmentatie – Peter Paree en Klaas Johan Osinga van LTO
 • Context voor agrarisch adviseurs – Paul Daniëls/Margit van den Burg (VAB).
 • AKIS bezien vanuit verschillende invalshoeken
  • Provincie Gelderland - Frank van de Ven
  • Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen - Marjon Schultinga
  • Adviesbureau Arvalis - Gido Lemmens
  • Agrarisch ondernemer - Iris Bouwers
 • Verdiepende gesprekken in break-out rooms

Webinar 2 (24 maart): Kennis in ontwikkeling, onderdelen van AKIS

Gespreksleiding: Thamar Kok

Reflectie: Annemarie Breukers (TKI-bureau Topsectoren)

 • EU-context - Willemine Brinkman (Support Facility 'Innovation & knowledge exchange”)
 • Onderzoek en digitale ontsluiting van kennis - Linda van Os (Groen Kennisnet)
 • Onderwijs en Groenpact – Laura Kurth (LNV)
 • Adviesbureaus: Noud Jansen (Agrivaknet)
 • Verdiepende gesprekken in break-out rooms

Webinar 3 (7 april): AKIS vanuit de boer gezien, bij de boer komt alles bij elkaar

Gespreksleiding: Erika Frankhuizen (Regiebureau POP)

Reflectie: Peter Paree (ZLTO)

 • Micro-AKIS van de agrariër - Lisa Williams-van Dijk (Royal Agricultural University at Cirencester)
 • AKIS van de akkerbouwer - André Hoogendijk (BO Akkerbouw)
 • Erfbetreders
 • Proef- en demobedrijven field-labs – Hedwig Boerrigter (deltaplan Agrarisch Waterbeheer)
 • Verdiepende gesprekken in break-out rooms

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: