Twee webinars over de eco-regeling, conditionaliteiten en ANLb

In maart zijn er twee webinars waarbij we u meenemen in de veranderingen van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze webinars zijn, naast boeren, ook interessant voor geïnteresseerde ambtenaren en adviseurs.

Op 30 november 2021 was er ook een online webinar. Hierin hebben we u bijgepraat over het beleid, de boerenpraktijk, de eco-regeling en het puntensysteem. Dit webinar is hier terug te kijken.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: