Het nieuwe GLB en de transitie naar toekomstbestendig boeren

Als ambtenaar kan je met het nieuwe GLB kansen creëren voor boeren in transitie. Op 17 februari van 14.00 – 16.15 uur praten we er over in een webinar georganiseerd door het programma GLB-NSP, namens ministerie van LNV, IPO en de Unie van Waterschappen.

Ben jij ambtenaar bij Rijk, provincie of werk je voor een waterschap? Je kunt je nu al via deze link opgeven! Meer informatie over het programma volgt zo snel mogelijk.

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Met veel aandacht voor gebiedsgericht werken, samenwerking en initiatief vanuit het gebied zelf.

Vanaf 2023 treedt het nieuwe GLB in werking. Onlangs is het Nationaal Strategisch Plan door Nederland ingeleverd in Brussel. In dit webinar gaan we in op wat dit NSP inhoudt en verkennen we met elkaar de kansen.

Adres van evenement: Online. Het programma en de link wordt later toegestuurd.

Neem voor overige vragen contact met ons op via whatsapp (+31)6 1131 7577 of hetnieuweglb@minlnv.nl

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: