Europees Parlement stemt in met nieuw GLB

Op dinsdag 23 november heeft het Europees Parlement officieel ingestemd met de plannen voor het nieuwe GLB. In het nieuwe beleid is meer aandacht voor klimaat en biodiversiteit, kleine en middelgrote bedrijven en arbeidsregels. Daarnaast komt er bijvoorbeeld een permanente reserve om te gebruiken in tijden van crisis.

Volgens het Parlement wordt het nieuwe GLB “groener, eerlijker, flexibeler en transparant”. Specifiek is bijvoorbeeld het volgende besloten:

  • 10% van de directe betalingen wordt herverdeeld en komt ten goede aan kleinere bedrijven.
  • Minimaal 3% gaat naar jonge boeren.
  • De financiële reserve om crises op te vangen zal bestaan uit een budget van €450 miljoen.
  • Betere samenwerking tussen nationale arbeidsinspecties en GLB-budgetverstrekkers moet zorgen voor betere naleving van arbeidsregels.

Voor meer informatie, zie de website van het Europees Parlement (Engelstalig).

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: