Natuur- en milieuorganisaties vinden NSP niet ambitieus genoeg

Acht natuur-en milieuorganisaties hebben een position paper gepubliceerd waarin zij hun aandachtspunten delen voor de toekomstige versie van het NSP. De organisaties uiten kritiek op de huidige NSP-versie en geven adviezen en concrete maatregelen over hoe het volgens hen wel moet.

Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, Dierenbescherming en het Wereld Natuur Fonds vinden het NSP zoals die er nu ligt niet ambitieus en concreet genoeg om de Nederlandse landbouw te vergroenen. In hun paper geven ze aan dat er een gebrek is aan onderbouwing en een effectmeting ontbreekt. 

Europese eisen

De natuur- en milieuorganisaties zien in het NSP weinig terug van de noodzakelijke ambitie om de Nederlandse landbouw om te gooien. Het vergroenen is te vrijwillig voor de boer, waarmee het maar de vraag is of de duurzaamheidsdoelen behaald kunnen worden. 

In de paper stellen de organisaties dat de effecten voor klimaat, milieu en het inkomen van de boer goed onderbouwd en doorgerekend moeten worden. Om die reden willen de acht organisaties dat het ministerie van LNV het volledige NSP publiceert conform de Europese eisen. Een volledig NSP inclusief scenario-onderzoeken en de voorgeschreven strategische milieueffectenrapportage. 

Concrete voorstellen

Naast de nodige kritiek komen er uit de hoek van de acht natuur- en milieuorganisaties ook concrete voorstellen om het anders aan te pakken. Zo pleiten ze bijvoorbeeld voor een verplichting van 10 procent van het landbouwbouwareaal te reserveren voor landschapselementen, om zo de biodiversiteit te bevorderen. In de uitwerking van het NSP zien ze eveneens graag de doelen uit de Europese Green Deal terugkomen, zoals het gebruik van 50 procent minder pesticiden en 20 procent minder gebruik van nitraat.

Lees hier de volledige paper met daarbij de andere voorstellen. 
 

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: