Akkerbelt: de cabine uit om te zien wat er groeit en bloeit

Negen akkerbouwcollectieven sloegen in 2018 de handen ineen in de pilot Akkerbelt. Zij ontwikkelden per gebied een keuzemenu van maatregelen, voerden ze uit en onderzochten het resultaat. Van maatregelen op de akkers, aan de akkerranden tot in de waterlopen. Op een mooie lentedag blikken we op het erf van akkerbouwbedrijf Wigchering in Oud Annerveen terug met twee sleutelspelers binnen de pilot. Hoe was het om deel te nemen aan deze pilot?

Dit interview is opgenomen als onderdeel van het concept-NSP dat in juli gepubliceerd werd. Lees hier het hele interview: pilot Akkerbelt in de publieksversie van het GLB-NSP.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: