Webinar conferentie - ‘Nieuw perspectief, nieuwe kennis.’

Toekomstbestendig boeren gaat over nieuw perspectief. De landbouw waarmee we zijn opgegroeid is niet de landbouw van de toekomst. Maar hoe ziet dat nieuwe perspectief eruit en hoe pas je je bedrijf daarop aan? Het GLB zet in op kennis, innovatie, investeringen, netwerken en samenwerkingen. Maar welke kennis is nodig? Welke innovatie willen we? Hoe helpt dat de boer verder? 

Vergroot afbeelding Een schets van de sessie Nieuw perspectief, nieuwe kennis. Met onder andere vragen als: wat doet de overheid? Anders boeren vraagt om innovatie, en nu ook POP met voorfinanciering.
Beeld: ©Nuala Burns
Een schets van het gesprek in deze webinar.

Kennisdeling en innovatie centraal in NSP

‘Er komen grote veranderingen aan in de landbouw’ – begint Jan van Esch (minLNV). ‘Echte veranderingen in de landbouw gebeuren door de beslissingen die je samen aan de keukentafel neemt. Of met elkaar op het boerenerf. Daar gaan vaak veel gesprekken aan vooraf, met adviseurs, buren of banken. Vrij vertaald is dat wat innovatie is: door slimme samenwerking gebruik maken van kennis, die je vooruit kan helpen.’

Laagdrempelig advies van adviseurs

Agrarische ondernemers weten niet altijd welke afslag te nemen op de rotonde. Juist met al die veranderingen en uitdagingen. Uitdagingen om te werken aan toekomstbestendig boeren. Hierbij is hulp welkom van adviseurs. Adviseurs die meedenken aan de keukentafel. De toegang naar adviseurs probeert de overheid laagdrempelig te maken, aldus Jan. ‘We zetten in op zogenaamde vouchers: ondernemers krijgen een budget om een adviseur in te schakelen, om advies te geven over verduurzaming en innovatie, met een lage administratieve lastendruk. Daar wordt nu al gebruik van gemaakt.’

Melkveehouder Burghart de Jong heeft dat samen met zijn ouders al gedaan. ‘Wij hebben vorig jaar gebruik gemaakt van de voucher. Via een bedrijf waar we al bekend mee zijn werden we hierop gewezen. Zij hebben ons geholpen rondom het onderwerp bedrijfsovername. Daar konden we wel wat hulp bij gebruiken. Het adviesbureau heeft ons geholpen om het gesprek over bedrijfsovername op te starten. Nu wordt het ene plan na het andere plan geopperd. Als de voucher niet werd vergoed, dan waren de gesprekken over bedrijfsovername nog niet opgestart.’

Van elkaar leren

Daniela Haverkamp, beleidsmedewerker bij het ministerie van LNV, geeft aan dat er naast de vouchers ook projectsubsidies zijn. ‘Het gaat om groepen boeren die van elkaar gaan leren. Dit zijn tenderregelingen, die éen jaar tot drie jaar duren.’ Tom van Cropeye neemt hieraan deel, samen met 34 andere ondernemers. ‘Kennis, netwerk en notenteelt, daar gaat het bij ons om. In notenteelt zagen de ruim dertig ondernemers perspectief. Dat kennen ze nog niet, want ze zijn melkveehouder of varkenshouder. Voor hun is van een klein boompje een groot boompje maken een nieuwe tak van sport. Een goed verdienmodel ervan maken is dan de volgende uitdaging. Met die uitdaging kwamen ze bij ons.

Je kan het zien als een studiegroep. Met coaching, trainingen, en kennisoverdracht. De regeling waar Daniela het over heeft maakt het mogelijk om het project op te starten. En vervolgens de expertise in te schakelen waar de ondernemers behoefte aan hebben. Daar zijn allemaal vergoedingen voor.’

Nieuw perspectief

‘Het is niet meer de adviseur die alles weet en de ondernemer die alleen maar luistert’, aldus Jan van Esch. Het is samen zoeken naar een nieuw perspectief. Perspectief voor bijvoorbeeld de bedrijfsovername van Burghart. Maar ook perspectief voor de ondernemers die de melkveehouderij en de varkenshouderij inruilen voor de notenteelt. Perspectief dat samen in een groep wordt ontdekt en gecreëerd. Dat is de sleutel naar toekomstbestendig boeren.

Terugkijken

Kijk hier de webinar terug via YouTube

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: