Webinar conferentie - Basisbetaling en eco-activiteiten, de praktijk

De eco-regeling is een nieuw onderdeel in het GLB. Met de eco-regeling kan iedere boer concreet en tegen vergoeding aan de slag met de activiteiten die goed zijn voor natuur, milieu en landschap. Door hen vrije keuze te geven uit een menu van activiteiten. Grondgedachte is hierbij meer prestatiebetaling en minder inkomensondersteuning. Belonen wat er goed gaat, in plaats van kijken wat er fout gaat. Een gesprek over de regeling tussen vier stakeholders laat de knelpunten zien, maar vooral de kansen voor de omslag naar toekomstbestendig boeren. 

Vergroot afbeelding Schets van de sessie over basisbetaling en eco-activiteiten. Besproken onderwerpen waren bijvoorbeeld: wat is nodig voor toekomstbestendig boeren, en hoe werken de eco-activiteiten straks?
Beeld: ©Sandra Mesman
Een schets van het gesprek in deze webinar.

De weg naar toekomstbestendig boeren

‘Dit webinar laat zien wat we voor ogen hebben als we het hebben over toekomstbestendig boeren en hoe we elkaar daarin kunnen meenemen’- begint Eefke Peeters van RVO. ‘De komende periode, tot aan de zomer volgend jaar, is erop gericht om het fijn slijpen met elkaar te gaan doen. Dit webinar draagt daar zeker aan bij.’ Via een mentimeter geven de deelnemers antwoord op voorgelegde vragen en stellingen. Bijvoorbeeld op de vraag wat er nodig is voor toekomstbestendig boeren. Perspectief en visie komen hier veel terug.

Wim Stegeman, akkerbouwer in Lelystad en betrokken bij de GLB-Akkerbeltpilot, herkent dit. ‘Een stip op de horizon is erg belangrijk voor agrarische ondernemers. Perspectief en continuïteit, dat hoor ik het meest om mij heen.’ Aard Mulders (minLNV) kan zich hierin vinden, maar plaatst een kanttekening. ‘Bij het bieden van perspectief moet je weten of iets gaat werken. De eco-regeling bestaat nu uit activiteiten die haalbaar zijn, en tevens te controleren zijn. De lijst is echter in ontwikkeling. Dat is dat fijn slijpen waar Eefke het over had.’ 

Van beperkingen naar kansen

Melkveehouder Dick Wismeijer is betrokken bij de pilot sectorale bouwstenen. Daar zijn boeren al in aanraking gekomen met de eco-regeling. ‘Men ziet eerst veel beperkingen in de eco-regeling. Maar daar zitten juist veel kansen. Boeren geven aan dat het een deel van hun inkomen is, en dus nog steeds heel belangrijk is. Ze zijn kritisch, en willen weten hoe we het gaan aanpakken.’

Het puntensysteem is echt stimulerend vindt akkerbouwer Stegeman. ‘Er zit een keuzesysteem in, dat werkt goed. Als je kijkt naar het huidige systeem dan is er weinig keuze. Nu is er altijd iets wat past bij je bedrijf.’

Kennis delen

Bij de pilot van Dick zijn 2200 ondernemers betrokken. Hij denkt dat er nog wel een slag te maken is in kennisdelen, daar zit nog een achterstand volgens hem. ‘Boeren leren het meest van een andere boer. Daar zouden goede verbindingen kunnen gemaakt worden. Kennisnetwerken, lokaal, met ondernemers die in hetzelfde gebied boeren. Voorlopers faciliteren, en vanuit hen het verspreiden in het gebied. Dat zou nog beter werken dan alleen uitgaan van adviseurs die de boer op weg helpen met hun keuzes.’

Dick geeft tot slot aan dat hierbij het nut van de eco-activiteiten moet doordringen bij de ondernemer. ‘Vanggewas staat er niet om iemand in Brussel te pleasen. Het is staat er, omdat je grond er beter van wordt. Dat je geen uitspoeling hebt op momenten dat je dat niet wilt hebben.’ Dat is precies het idee van de eco-regeling, om met dit soort activiteiten bezig te zijn en zo toekomstbestendig te boeren.

Terugkijken

Kijk hier de webinar terug via YouTube

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: