Kamerbrief NSP: overheveling budget en Aanvalsplan Grutto

Vandaag heeft demissionair minister Schouten een nieuwe Kamerbrief verstuurd over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Daarin geeft ze een update over een aantal zaken.

Zo noemt ze dat er, vooruitlopend op het nieuwe NSP, in 2022 15% van het budget van pijler 1 overgeheveld zal worden naar pijler 2 (tot nu toe was dat 8%). Voor het Aanvalsplan Grutto  meldt ze dat ze besloten heeft om voor de overbrugging naar de start van het nieuwe GLB een bedrag van in totaal €5 miljoen te reserveren uit de begroting van het ministerie. De provincies hebben toegezegd eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen.

Voor de NSP periode 2023-2027 heeft ze samen met de provincies de ambitie uitgesproken om in totaal €69,5 miljoen beschikbaar te stellen. Hiervoor voegt ze bovendien €52,5 miljoen uit de overhevelingsmiddelen toe aan het budget voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De ambitie is om ook voor de overige benodigde €17 miljoen dekking te vinden.

Hiermee zijn nog niet alle besluiten genomen, dat zal dit najaar gebeuren.

Lees hier de hele Kamerbrief

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: