GLB-pilots laten zien: de landbouw kan groener

De afgelopen twee jaar hebben agrarische collectieven en LTO in zeven pilots gewerkt aan ideeën voor de invulling van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 in Nederland. Met grote betrokkenheid van boeren is verspreid over het land verkend hoe het GLB meer kan bijdragen aan bodem, water, klimaat, biodiversiteit en landschap én zorgen voor een gezond bedrijfsinkomen. De resultaten van de pilots laten zien dat regionaal maatwerk, kennis, keuzevrijheid voor de boer en beloning naar prestatie het mogelijk maken om de landbouw verder te vergroenen. Vandaag publiceren zij hun eindrapport met ervaringen en geleerde lessen. 

In zes gebiedspilots en een landelijke pilot hebben de afgelopen twee jaar negentien agrarische collectieven en LTO Nederland samen de handen uit de mouwen gestoken. Onder hun enthousiaste leiding hebben boeren in meer dan 200 bijeenkomsten in zaaltjes en in het veld meegedacht over de vertaling van beleidsopgaven naar een praktische invulling die past bij hun regio. Bijna 500 boeren namen daadwerkelijk maatregelen op hun bedrijf om bij te dragen aan biodiversiteit, landschap, bodem, water of klimaat. Dit waren zowel boeren met als zonder contracten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Lees verder op de website van Boerennatuur.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: