Ministerie en provincies presenteren concept plan voor het nieuwe GLB

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Subsidies gaan zich richten op boeren die hun bedrijf duurzamer willen inrichten. Dat staat in het concept Nationaal Strategisch Plan op hoofdlijnen, dat vandaag in een online magazine is gepubliceerd.

De landen van de Europese Unie maken samen het zogeheten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De lidstaten mogen binnen de kaders van dat GLB hun eigen invulling geven aan het Nationaal Strategisch Plan. Het nieuwe GLB treedt op 1 januari 2023 in werking. Eind 2021 wordt het plan ingediend bij de Europese Commissie. De komende maanden vindt nationale besluitvorming plaats, zo zullen de Tweede Kamer en de Provinciale Staten het plan behandelen. 

Het NSP wordt opgesteld door een programmateam waarin het ministerie, de provincies, waterschappen, RVO en het ministerie van I&W samenwerken. Deze publicatie bevat het concept en is een vervolg op het NSP op hoofdlijnen dat in december 2020 werd gepresenteerd. Er zijn nog geen bestuurlijke besluiten genomen en er kunnen dus nog wijzigingen komen.
Het magazine is te lezen via nsp-toekomstglb.nl.

Flinke stappen

“Eén doel is zeker helder, en dat is wat we met het GLB willen bereiken: dat zo veel mogelijk boeren flinke stappen zetten om hun bedrijf verder te verduurzamen”, zeggen demissionair minister Schouten en gedeputeerden Staghouwer en Zaal in het voorwoord. Gezamenlijk zijn zij de bestuurlijk opdrachtgevers voor het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan. “GLB-geld is maatschappelijk geld waarvan we meer willen uitgeven aan maatschappelijke doelen, zoals het beheer van het landschap.”

Honderden boeren werken aan eco-regeling

In het online magazine is te lezen aan welke doelen wordt gewerkt, over welke onderwerpen nog discussie gaande is en welke financiële afwegingen worden gemaakt. Veel aandacht gaat uit naar de eco-regeling. Het is dé grote verandering in het nieuwe GLB. Agrariërs kunnen eco-activiteiten kiezen die bijdragen aan bijvoorbeeld de biodiversiteit. Zij worden vervolgens beloond voor deze maatschappelijke diensten. Honderden boeren werken mee aan pilots waarin en hebben mogelijke maatregelen ontwikkeld en getest. Een aantal van deze boeren zijn geïnterviewd in het magazine.

Conferentie op 1 juli

Op 1 juli organiseert de programmaorganisatie de conferentie ‘Het GLB onderweg naar nieuw perspectief’. Het vindt online plaats, aanmelden kan via toekomstGLB.nl. 
Het magazine is te lezen via nsp-toekomstglb.nl. Alle ontwikkelingen volgen? Volg dan deze site of ons Twitterkanaal: twitter.com/toekomstGLB.
 

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: