Akkoord in EU over het nieuwe GLB

Op vrijdag 25 juni 2021 bereikten het Europees Parlement, de Europese Commissie en Portugal als EU-voorzitter een politiek akkoord in de zogenoemde triloog. Het akkoord gaat over de voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Eind mei werden de onderhandelingen tijdelijk onderbroken omdat de onderhandelaars er niet uitkwamen, maar nu is dat dus wel gelukt.

Lees hier de Kamerbrief voor meer informatie

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: