Minister: “belangrijk dat we echt stappen gaan zetten met het nieuwe GLB”

Eerder deze week concludeerde de Europese Rekenkamer in een rapport dat het GLB-beleid de afgelopen tien jaar niet heeft geleid tot een vermindering van broeikasgasemissies in de landbouw. Zie hier het persbericht van de Rekenkamer daarover. Dit werd ook aangehaald tijdens de voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad afgelopen woensdag, waarbij de vraag opkwam of het niet beter is om niet in te stemmen met het nieuwe GLB.

Daarop gaf de minister aan: “Als ik niet instem met het nieuwe GLB, dan blijft de huidige situatie doorgaan. Daarmee gaat het ook zeker niet verbeteren. […] Dan is altijd de vraag: ga je de stap vooruit zetten, ook al is het in je ogen misschien niet ver genoeg? Of doe je niets, met de consequentie dat er ook qua ambities niets verandert? In dat opzicht vind ik het belangrijk dat we echt wel stappen gaan zetten, dat we ergens toch wel tot een compromis gaan komen.”
 
Gisteren en vandaag is de triloog in Brussel hervat om te proberen alsnog tot een akkoord te komen in de onderhandelingen over het GLB. Eind mei werden deze onderhandelingen tijdelijk gestaakt. Kijk het hele debat terug via Debat Gemist, met het antwoord van de minister over de Europese Rekenkamer vanaf ongeveer 1 uur en 42 minuten.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: