SER verkent de mogelijkheden voor een ‘landbouwakkoord’

De Sociaal-economische Raad (SER) heeft een rapport gepubliceerd over de mogelijkheden om een ‘landbouwakkoord’ te sluiten, tussen een brede groep van boeren, ketenpartijen, werknemers, maatschappelijke organisaties, overheden, en andere belanghebbenden. Dit om de landbouwtransitie goed uit te kunnen voeren.

De SER voerde bijna vijftig consultatiegesprekken met een grote verscheidenheid aan sectorpartijen in de landbouw, ketenpartijen, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van overheden. Conclusies zijn onder meer:

  • dat er nú actie moet worden ondernomen voor een transitie naar een economische, ecologische en sociaal duurzame landbouw;
  • dat de meerwaarde van een landbouwakkoord ligt in het vaststellen van langjarig voorspelbaar en coherent beleid, en herstel van vertrouwen;
  • dat ook het GLB een belangrijke rol speelt in het ondersteunen van deze transitie;
  • en dat de regering en het parlement vooraf de opzet van, en de randvoorwaarden voor een akkoord moeten bepalen.

Volgens de SER wordt er ‘gestreefd naar een integraal en breed kaderakkoord waarin zeven verschillende transitiepaden worden uitgewerkt om tot een duurzame landbouw te komen’.
 
Lees hier het hele rapport

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: