Triloog over nieuw GLB komende weken verder

De afgelopen dagen vonden onderhandelingen plaats tussen het Europees Parlement, de  Europese Commissie en de Europese Raad over het nieuwe GLB. Dit overleg heet een triloog. Uit het overleg is nog geen akkoord gekomen, de gesprekken gaan de komende weken verder.

De onderhandelingen over de herziening van het GLB zijn zwaar, bijvoorbeeld over welk percentage van het GLB-budget straks bedoeld is voor vergroeningsmaatregelen. Om een idee te krijgen van de belangen die in de triloog worden afgewogen, lees bijvoorbeeld dit artikel van de Volkskrant over de onderhandelingen.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: