Kabinet geen voorstander van exclusieve inzet op biologische landbouw in het NSP

De Europese doelstelling is om 25% van het landbouwareaal te gebruiken voor biologische landbouw in 2030. Het kabinet is echter geen voorstander van exclusief inzetten op biologische landbouw in het NSP, zo laat minister Schouten weten in een Kamerbrief waarin ze Kamervragen beantwoordt.

De Partij voor de Dieren vroeg de minister onder andere: "Welk deel van het Nederlandse budget uit het GLB zal zij in de komende periode benutten voor de stimulering van biologische productie en consumptie?". Minister Schouten antwoordt daarop dat de omschakeling naar biologische landbouw een mogelijkheid is in de transitie naar duurzame landbouw. Ze geeft ook aan dat het GLB één van de instrumenten is om die omschakeling te ondersteunen en dat het kabinet "bij het opstellen van het nationaal strategisch plan (NSP) zal bekijken hoe biologische landbouw in het NSP meegenomen kan worden om zo de groei van de biologische productie en consumptie in Nederland te stimuleren". Maar: "het kabinet is geen voorstander van een exclusieve inzet op biologische landbouw. Andere vormen van landbouw die duurzaam zijn verdienen eveneens overheidsstimulering".

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: